Sơ đồ tổ chức

MỤC TIÊU – TẦM NHÌN

  • Mở rộng quy mô doanh nghiệp thông qua việc tận dụng các cơ hội hợp tác, phát triển mối quan hệ bền chặt với các đối tác chiến lược, khách hàng tiềm năng. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục cải thiện chất lượng toàn bộ đội ngũ nhân sự KGK Engineering nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ của Khách hàng và Đối tác
  • Phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế, trên nền tảng: Tinh thần Việt và Trí tuệ Việt.
  • Trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả trong lĩnh Xây dựng và giải pháp vật liệu hoàn thiện.
  • Không ngừng cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng đầu ra của sản phẩm. Áp dụng chặt chẽ các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Chúng tôi hiểu giá trị của sự tin cậy, vì vậy chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực để thực hiện các cam kết chất lượng với mục tiêu kiến tạo nên những công trình bền vững, những sản phẩm – dịch vụ đáp ứng kỳ vọng của Quý Khách hàng và quý Đối tác vì luôn luôn coi trọng và luôn hướng đến các hoạt động:

  • Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ Kỹ sư, cán bộ kỷ thuật, chuyên viên quản lý, công nhân lành nghề làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đủ năng lực để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng.
  • Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 một cách hiệu quả.
  • Thường xuyên phổ biến và giáo dục ý thức đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ công nhân viên.
  • Chỉ cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm có chất lượng phù hợp với những yêu cầu đã đặt ra, đảm bảo tính hiệu quả, tính bền vững, yếu tố cảnh quan và thân thiện với môi trường.
  • Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn những tiêu chuẩn hay nhu cầu khắt khe hơn nữa. “Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai cần phải hoàn hảo hơn ngày hôm nay!”